Centralni Registar Privrednih Subjekata


Dobrodošli na web portal Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore (CRPS)

Registracija privrednih subjekata u Crnoj Gori vrši se u Centralnom registru privrednih subjekata.

Zahvaljujući savremenim sredstvima komunikacije na ovom web portalu dostupni su podaci o privrednim subjektima registrovanim u Crnoj Gori, informacije o postupku registracije, uputstva, obavještenja i obrasci, kao i regulativa kojom je regulisana ova oblast.

Nadamo se da će vam informacije sa portala CRPS biti od koristi u postupku registracije, kao i u svakodnevnom pravnom i poslovnom prometu.

Hvala što ste posjetili sajt Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina.

Portal eFirma - obavještenje

Obavještavaju se privrednici da od dana 25.12.2020.godine, elektronskim putem mogu podnijeti prijavu za registraciju osnivanja privrednog subjekta (jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću, čiji je osnivač rezidentno fizičko lice, čiji je osnivački ulog jedan euro). Takođe, elektronskim putem se može podnijeti i prijava za registraciju promjene pretežne djelatnosti i adrese jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću. U toku je nadogradnja jedinstvene informacione baze podataka CRPS-a, kako bi se omogućila elektronska registracija i ostalih promjena podataka, shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, te ćete o tome blagovremeno biti obaviješteni. Napominjemo da je moguće elektronskim putem podnijeti i zahtjev za izdavanje poslednjeg izvoda i potvrde sa podacima o registrovanom privrednom subjektu iz jedinstvene informacione baze podataka CRPS-a. Link sa pristup portalu e-firma ovdjePortal eFirma
Registar stvarnih vlasnika
Obavještenja
PORTAL eUPRAVE CRNE GORE© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.