Centralni Registar Privrednih Subjekata

Propisi i Obrasci

Ovde možete preuzeti sve najnovije obrasce.

Novi obrasci i primjeri osnivačkih akata  
PS-03e Prestanak registracije privrednog subjekta
PS-03d Prestanak registracije – Dio društva
PS-03b Prestanak registracije – Dio stranog društva
PS-03a Prestanak registracije – Preduzetnik
PS-03 Pokretanje likvidacije
PS-02d Promjena podataka - Dio društva
PS-02c Promjena podataka - Investicioni fond
PS-02b Promjena podataka - Dio stranog društva
PS-02a Promjena podataka – Preduzetnik
PS-02 Promjena podataka - Privredni subjekt
PS-01d Registracija dijela društva
PS-01c Registracija - Investicioni fond
PS-01b Registracija - Dio stranog društva
PS-01a Registracija – Preduzetnik
PS-01 Registracija - Privredni subjekt
PS-00 Rezervacija naziva
Zakoni  
Zakon o reviziji
Zakon o računovodstvu
Zakon o privrednim društvima
Zakon o stečaju
Zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja
Zakon o klasifikaciji djelatnosti
Zakon o nevladinim organizacijama
Zakon o poreskoj administraciji
Zakon o kooperativama
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Zakon o visokom obrazovanju
Zakon o osiguranju
Zakon o investicionim fondovima
Uputstva  
Uputstvo o radu Centralnog registra privrednih subjekata
Koncept Zakona  
Ostali propisi  
novi_portal

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2020
Sva prava zadržana.