Centralni Registar Privrednih Subjekata
Obavještenje

Dana 30.09.2020 godine u Službenom listu broj 98/20 od 30.09.2020.godine objavljeni su PRAVILNIK O POSTUPKU REGISTRACIJE, BLIŽOJ SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA  i PRAVILNIK O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA I VISINI NAKNADE ZA REGISTRACIJU PRIVREDNIH SUBJEKATA U CENTRALNOM REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da ste dužni da prilikom registracije osnivanja, svih promjena podataka i brisanja privrednih subjekata, uz novu propisanu jedinstvenu registracionu prijavu koju možete preuzeti na ovom linku, podnosite dokumentaciju za registraciju, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima  i Pravilnikom o postupku registracije, bližoj sadržini i načinu vođenja Centralnog registra privrednih subjekata . 

Naknade se plaćaju  u skladu sa PRAVILNIKOM O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA I VISINI NAKNADE ZA REGISTRACIJU PRIVREDNIH SUBJEKATA U CENTRALNOM REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA.

Zakon o privrednim društvima i Pravilnike možete preuzeti na ovoj stranici: http://www.crps.me/preuzimanja/pregled

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.