Centralni Registar Privrednih Subjekata

Obavještenja

POZIV ZA RASPRAVU
Objavljeno: 5/18/2020 12:00:00 AM

Poziva se gdin/gđa Mihailo Madžarović, u svojstvu žalioca na raspravu zakazanu za dan 12.06.2020.godine u 14,00 sati u predmetu broj dosijea 292769 za promjenu osnivača i broja telefona DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM „TREND“ A.D. - PODGORICA, a koja će se održati u prostorijama CRPS-a, Ul. Vaka Đurovića 20.

 

Upozorava se pozvana/ni ukoliko je spriječen  da dođe na raspravu zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga da je dužan, odmah po prijemu poziva, da o tome obavjesti organ koji je izdao ovaj poziv, a ako je razlog sprječenosti nastao kasnije-odmah po saznanju tog razloga.

 

Ukoliko se uredno pozvani/pozvana ne odazove pozivu ili ne izvjesti da je spriječen da dođe smatraće se da se o svim pitanjima izjasnio/la na način istakut navodima i podnescima datim u toku postupka do zakazane rasprave.

 

Ujedno se poziva da na raspravi podnese sve pisane i druge dokaze koje smatra bitnim.

Obavještenje
Objavljeno: 5/11/2020 12:00:00 AM

Obavještavamo vas da će od danas Centralni registar privrednih subjekata, u nastojanju da privrednicima izađe u susret i obezbijedi veću dostupnost pri pružanju administrativnih usluga, početi rad sa strankama, uz poštovanje preporučenih mjera za prevenciju širenja zarazne bolesti COVID-19.

Predviđeno vrijeme za rad sa strankama u periodu od 11.05. do 15.05.2020. biće od 8 do 15 časova.

Obavještenje
Objavljeno: 4/16/2020 12:00:00 AM

Poštovani privrednici,

Tokom trajanja pandemije bolesti Covid-19, izvode i potvrde iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) možete dobiti elektronskim putem.

Zahtjeve za izdavanje dokumenata i dokaz o uplati šaljite nam putem e-mail adrese crps@tax.gov.me

 

Obavještenje
Objavljeno: 4/16/2020 12:00:00 AM

Poštovani privrednici,

Obavještavamo vas da Poreska uprava prati epidemiološku situaciju u Crnoj Gori koja se svakodnevno mijenja, te da svoj rad nastavlja dalje prilagođavati kako bi u najvećoj mogućoj mjeri zaštitila zdravlje i svojih službenika i poreskih obveznika u skladu sa Naredbom Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje.

Imajući u vidu navedeno, službenici Poreske uprave - CRPS, od 19. marta 2020. godine neće raditi sa strankama, zbog čega Vas pozivamo da koristite ostale dostupne kanale za komunikaciju – telefonski kontakt, elektronsku poštu..

Kontakti za komunikaciju  su sljedeći:

e-mail: crps@tax.gov.me

Tel:       020/230-858

Obavještenje
Objavljeno: 2/18/2020 12:00:00 AM

Poštovani privrednici,

U nastojanju da se smanji administrativno opterećenje pri osnivanju privrednih društava, te da podsticaj izgradnji povoljnijeg poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, naknada za objavljivanje  registracije osnivanja privrednog subjekta u Službenom listu od sada iznosi 3 eura, umjesto dosadašnjih 12 eura, a u skladu sa cjenovnikom JU Službeni list Crne Gore.

Treba naglasiti da iznos naknade za objavljivanje registracije promjene podataka/likvidacije u Službenom listu ostaje isti.

Obavještenje
Objavljeno: 5/18/2018 12:00:00 AM

U nastojanju da pristup funkcionalnostima sistema za poreske obveznike i ostale korisnike učini jednostavnijim i bržim, Poreska uprava je izvršila redizajn opcije za pretragu na internet portalu Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS), a pretraga je ujedno postala u potpunosti responzivna.

Zahvaljujući izvršenoj nadgradnji korisnici će od sada biti u prilici da pristupe portalu čiji je izgled prilagođen njihovom uređaju - mobilnom telefonu, tabletu, laptopu ili desktop računaru.

Imajući u vidu je Poreska uprava orijentisana ka izgradnji klijentsko-servisnog pristupa prema poreskim obveznicima, to se unapređenje funkcionalnosti sistema za krajnje korisnike vrši u kontinuitetu.

 

 

Poreska uprava Crne Gore

Obavještenje
Objavljeno: 5/3/2018 12:00:00 AM

Novi broj žiro računa Poreske uprave je 832-3161017-60

OD 1. SEPTEMBRA POTVRDE IZ KAZNENE EVIDENCIJE IZDAVAĆE SE U MINISTARSTVU PRAVDE
Objavljeno: 8/30/2017 12:00:00 AM

Poštovani privrednici,

Imajući u vidu da je Zakonom o odgovornosti pravnih lica za krivična djela propisano da kaznenu evidenciju vodi državni organ nadležan za poslove pravosuđa – Ministarstvo pravde, te da će isto evidenciju koja je do sada vođena u Centralnom registru privrednih subjekata preuzeti od 1. septembra 2017. godine, to vas obavještavamo da će se procedura izdavanja potvrda iz kaznene evidencije za pravna lica ubuduće vršiti u Ministarstvu pravde – Direkciji za kaznenu i prekršajnu evidenciju, čije se prostorije nalaze na adresi:

Bulevara Pera Ćetkovića br. 259, 81 000 Podgorica.

Poreska uprava Crne Gore

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA OD PONEDJELJKA U NOVIM PROSTORIJAMA
Objavljeno: 6/16/2017 12:00:00 AM

Poštovani privednici,

Obavještavamo vas da je Poreska uprava, u cilju obezbjeđivanja boljih uslova neophodnih za funkcionisanje Centralnog registra privrednih subjekata, pružanje usluga i uspješnu komunikaciju sa strankama, obezbijedila nove prostorije za rad ovog Odsjeka.

Imajući u vidu navedeno, Centralni registar privrednih subjekata poslovaće od ponedjeljka, 19.06.2017. godine, na adresi:

ul. Vaka Đurovića br. 20, Podgorica (prizemlje stambene zgrade iza Ministarstva prosvjete i KIC-a Budo Tomović).

Radno vrijeme Registra za rad sa strankama u novim moderno opremljenim prostorijama i dalje će biti od 8 do 12.30 časova.

Kako Poreska uprava nastoji da bude efikasan i moderan servis za poreske obveznike, i u narednom periodu koristiće se svi dostupni resursi za jačanje uslužne funkcije poreskog organa, te je u tom smislu planirana najskorija modernizacija prostorija Filijale za usluge poreskim obveznicima Područne jedinice Podgorica, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Poreska uprava Crne Gore

Obavještenje: Radovi na održavanju Informacionog sistema Poreske uprave
Objavljeno: 2/24/2017 12:00:00 AM

Poštovani, 

Obavještamo vas da će, zbog radova na održavanju Informacionog sistema Poreske uprave, portal www.crps.me biti nedostupan dana 26.02.2017 godine, u vremenskom intervalu od 17:30h do 23:00h. 

Obavještenje: Decentralizacija usluga CRPS-a
Objavljeno: 9/16/2016 12:00:00 AM

 

Obavještavamo poreske obveznike da će, od ponedeljka, 19. septembra 2016. godine, izvode/potvrde sa podacima o registrovanom privrednom subjektu iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS-a) preuzimati u područnim jedinicama Poreske uprave.

 

Obveznici iz Podgorice, Cetinja i Danilovgrada i dalje će izvode preuzimati na adresi CRPS-a u Podgorici, dok će

 • Područna jedinica Nikšić biti nadležna za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik;
 • Područna jedinica Budva - opštine Budva, Tivat  i Kotor;
 • Područna jedinica Bar - opštine Bar i Ulcinj;
 • Područna jedinica Herceg Novi - opštinu Herceg Novi;
 • Područna jedinica Bijelo Polje – opštine Bijelo Polje, Mojkovac i Kolašin;
 • Područna jedinica Berane - opštine Berane, Andrijevica, Rožaje, Plav, Gusinje i Petnjica;
 • Područna jedinica Pljevlja - opštine Pljevlja i Žabljak.

 

Uz Zahtjev za izdavanje izvoda/potvrde sa podacima o registrovanom privrednom subjektu iz CRPS-a, potrebno je dostaviti dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 5,00 eura na žiro-račun Poreske uprave (832-3161017-60) i punomoćje.

 

Zahtjev treba da sadrži naziv privrednog društva, matični/registarski broj, svrhu  izdavanja izvoda i podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime, JMBG ili broj lične karte).

 

Punomoćje nije potrebno u slučaju da zahtjev podnosi osnivač, izvršni direktor ili lice ovlašćeno za zastupanje društva. Takođe, ukoliko se ispuni propisani zahtjev ovog organa, koji sadrži potrebne podatke podnosioca zahtjeva, nije potrebno punomoćje.

 

 

 

Stupanje na snagu "Zakona o unapređenju poslovnog ambijenta"
Objavljeno: 1/21/2015 12:00:00 AM

Povodom stupanja na snagu "Zakona o unapređenju poslovnog ambijenta" ("Sl. list Crne Gore", br. 40/10 od 22.07.2010) obavještavamo Vas o sledećim zakonskim izmjenama: 

U Zakonu o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 6/02 i "Službeni list CG", br. 17/07 i 80/08):

 1. u članu 2 stav 2 riječi: "ili ne produži registraciju" i stav 3 brišu se;
 2. u članu 4 stav 2 riječi: "produžavanja registracije" brišu se;
 3. u članu 82 stav 1 alineja 9 briše se;
 4. u članu 84 stav 9 briše se;
 5. u naslovu iznad člana 86 riječi: "i produženje" i članu 86 st. 8, 9, 10 i 11 brišu se, a dosadašnji stav 12 postaje stav 8;
 6. u članu 95 stav 2 briše se.

Shodno naprijed istaknutom, zakonske odredbe o obaveznosti produženja registracije privrednih subjekata su ukinute.

U okviru aktivnosti Savjeta za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta, stvoreni su preduslovi za uspostavljanje jednošalterskog sistema za registraciju preduzeća u okviru Centralnog registra Privrednog suda (CRPS).

Od petka, 20. maja 2011. godine, novi privredni subjekti će biti u mogućnosti da na jednom mjestu registruju preduzeće, prijave se za opštu poresku registraciju, dobiju PDV, akcizni i carinski broj. Na ovaj način novi subjekti neće morati da odlaze na nekoliko šaltera i u nekoliko različitih institucija, što će značiti značajnu uštedu vremena i novca.

U narednom periodu, realizacijom planiranih aktivnosti, biće omogućena i registracija preduzeća u 8 područnih jedinica Poreske uprave, umjesto dosadašnje registracije koja se mogla obaviti samo u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Navedene aktivnosti imaće značajan uticaj na dalje unapređenje poslovnog ambijenta, rast ekonomske aktivnosti, poboljšanje investicione klime i bolje pozicioniranje naše zemlje u međunarodnim izvještajima.

Zainteresovani privredni subjekti informacije o dokumentima neophodnim za registraciju mogu pronaći na sledećem  strani Propisi i obrasci.

Online registracija
Objavljeno: 1/21/2015 12:00:00 AM

Zahtjeve za registraciju privrednih subjekata možete podnijeti online preko portala eUprava

Adresa za slanja pošte
Objavljeno: 1/21/2015 12:00:00 AM

Obavještavamo vas da od 31.05.2012 god. svu poštu koju upućujete Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave treba slati na adresu:

UL. Marka Miljanova br. 54, fah 114
81000 Podgorica
Crna Gora

Sva pošta upućena preko Privrednog Suda biće vraćena dostavljaču.

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2020
Sva prava zadržana.