Centralni Registar Privrednih Subjekata
Obavještenje

Poštovani poreski obveznici,

Obavještavamo vas da službenici Centralnog registra privrednih subjekata, neće raditi sa strankama ni tokom naredne nedjelje, zbog zdravstvenog stanja službenika i epidemiološke situacije, zbog čega vas pozivamo da koristite ostale dostupne kanale za komunikaciju – telefonski kontakt, elektronsku poštu i uspostavljene elektronske servise.

Kontakti za komunikaciju sa poreskim obveznicima su sljedeći:

e-mail: crps@tax.gov.me
tel: 020/230-858
adresa: ul. Vaka Đurović br. 20, 81 000 Podgorica
portal za e-servise: https://efirma.tax.gov.me/

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.